Únor 2007

Strašidelné obrázky

27. února 2007 v 15:21 | Bára |  Tajemno
Chtěly jste nějaké obrázky, tak je máte mít!

Obrázky+podpisy

26. února 2007 v 13:54 | Bára |  Harry Potter

Harry Potter 7 už se překládá!

26. února 2007 v 13:35 | Bára |  Harry Potter
Možná jste si už všimly, že brzo bude na trhu Harry Potter a Pán smrti - teda myslím. Né že bych musela každý díl Harryho P. přečíst 10-krát, ale ráda si to přečtu, mimochodem asi za 1 - 2 dny. 7-ička má být pomalu jako horor, vždyť na film H.P 4 se v Anglii mohlo až od 12-ti let!! A to si představte film 6 jak tam bude umírat brumbál!! Kdo ví jstli bude 8, 9 díl nebo H.P. v 7 umře??!! ToŤ otázka. Prosím hlasujte mi do ankety pod tímto jestli si myslíte že H.P zemře.. dík

Kouzlo - aby nechodil za jinou

25. února 2007 v 17:07 | Štěpča - sesřenka |  Tajemno
ABY MILÍ NECHODIL ZA JINOU


Opatrně vezmi několik vlasů z jeho oděvu (nejméně dva) a na každém udělej jeden uzel. Pak všechny vlasy spleť do jednoho a při tom zpěvavým hlasem říkej :

JSEM TVOJE JEDINÁ,

TY JSI MŮJ JEDINÝ,

NESMÍŠ JÍT ZA JINOU,

SI NA TO LÍNÝ.

BUDEŠ POUZE SE MNOU,

ŘÍKÁM TI TO JÁ,

AŤ TĚ TVÉ KROKY

ZA JINÝMI NEVODÍ.

PROTOŽE SE MNOU BUDEŠ ŠŤASTNÝ,

MILUJI TĚ VROUCNĚ,

ODE MNE UŽ NEODEJDEŠ,

OSTATNÍ JSOU OŠKLIVÉ.

Uzlík vlasů spal v plamenech černé svíčky. Do červeného vína přidej lžíci medu a přidej spálené vlasy. Dej mu to vypít

Obrázky - kruhy v obilí

24. února 2007 v 15:58 | Bára |  Tajemno
Tak nějaké kruhy v obilí :
Kdo si myslíte že to udělaly mimozemšťané, tak mi to napište do komentářů :-) Kdo né tak taky napište!

Kouzlo: aby si tě všimnul

22. února 2007 v 17:33 | Bára |  Tajemno
Jak na to:
Kup si pár celočervených svíček (ne jen červeně obarvených na povrchu) a vytáhni z nich knoty. Dej je do hrnce a rozpusť na sporáku. Vznikne ti hmota, ze které, až trochu vychladne, vymodeluj dvě figurky. Jedna bude ty, druhá tvůj "objekt". Do figurek vyškrábej jména a svaž je provázkem k sobě. Na tři dny a noci je ponoř do vody. Pak je vyndej a ještě jednou roztav. Při tom říkej: Budeme vždy jedna duše, navždy takto spojeni, nikdy víc nás neodloučí, nebudeme raněni. V této chvíli tavím srdce, ať z něho zmizí chlad. Odteďka mě jednou provždy budeš mít jen rád.
Pak z vosku vymodeluj srdce a zaklínadlo zopakuj.
pozor! Srdíčko musíš opatrovat jako oko v hlavě! Jestliže ho ztratíš, tvůj idol si tě už nikdy nevšimne.

Kouzlo : aby měl oči jen pro tebe

22. února 2007 v 17:30 | Bára |  Tajemno
Potřebuješ:
bílý karafiát, vázu, fotku svého kluka, brýle.

Jak na to:
Právě o úplňkové půlnoci vytvoř ve svém pokoji milostný oltář- na stůl dej vázu s bílým karafiátem a fotku svého kluka. Brýle drž v ruce, mysli na svého miláčka a říkej následující slova: "Magické síly, pošlete mi světla lásky." Nasaď si brýle a představ si, že vyzařují tak silný proud světla, který dosáhne až k tvému klukovi. Brzy uvidíš, že bude mít oči jenom pro tebe.

Vyvolávání duchů 2

21. února 2007 v 20:26 | Bára |  Tajemno
Tohle mi vyprávěl můj taťka - nevím jestli je to pravda ale řekla bych že jo. Jeho kámoši z vojny vyvolávaly ducha Adolfa Hitlera. Asi to nebyl moc dobrý nápad. Všechno proběhlo v pohodě ale když jely ještě tentýž večer (noc) domů, uhodil vedle nich blesk ( bylo nebe bez mraků ). Drsný co? Nějací duchové jsou zlí někteří ne, já raději nevyvolávám žádné

Vyvolávání duchů

21. února 2007 v 20:20 | Bára |  Tajemno
Hm, tak tohle se opravdu stalo!! Moje kámoška vyvolávala ještě s nějakejma holkama ducha Boženy Němcové, a co se nestalo. Vyvolávání proběhlo v pohodě, večer šly spát a tak tvrdě že by mohl zvonit budík a ony by se neprobudily. Ale ráno když se probudily byly všechny poškrábané na obličeji, a to ůplně stějně!! Měly škrábance na stejných místech. NO Vyvolávání duchů jsem vždycky nesnášela a budu v tom pokračovat..

Atmosféra

21. února 2007 v 20:05 | Bára |  Referáty
Slovo "atmosféra" vzniklo z řeckých slov ατμως [ atmos ] - pára a σφαιρα [ sfera ] - koule a má několik významů. V astronomii je jednak označením pro plynný obal kolem jakékoliv planety nebo její družice, jednak je souborným názvem fotosféru, chromosféru a korónu hvězdy; v meteorologii je označením pouze pro plynný obal Země převážně rotující spolu s ní.


DĚLĚNÍ ATMOSFÉRY

1. podle teploty

· troposféra

Troposféra je vrstva atmosféry sahající do výšky 7 až 9 km nad póly, cca 11 km v našich zeměpisných šířkách a 16 až 18 km nad rovníkem. Teplota zde s přibývající vzdáleností od zemského povrchu klesá, a to o cca 6 °C na 1 km, až na cca -55 °C. Pokud v určité vrstvě troposféry teplota neklesá, mluvíme o tzv. izotermii, pokud v určité vrstvě troposféry teplota dokonce stoupá mluvíme o tzv. inverzi teploty. Hmotnost troposféry je rovna třem čtvrtinám hmotnosti celé atmosféry.

· tropopauza

Tropopauza je vrstva atmosféry na přechodu mezi troposférou a stratosférou.

· stratosféra

Stratosféra je vrstva atmosféry sahající do výšky cca 50 km. Teplota se zde do výšky cca 30 km nemění ( tzv. izotermie ), pak s přibývající vzdáleností od zemského povrchu roste až na cca 0 °C ( tzv. inverze teploty ), což je způsobeno silným ohřevem ozonu, vyskytujícího se zde ve zvýšené koncentraci a pohlcujícího části ultrafialového záření ( viz odstavec "Ozonosféra" ). Ve výškách kolem 25 km je často možné pozorovat tzv. perleťové oblaky, které jsou pravděpodobně složeny z ledových krystalků.

· stratopauza

Stratopauza je vrstva atmosféry na přechodu mezi stratosférou a mezosférou. Teplota je zde cca 0 °C.

· mezosféra

Mezosféra je vrstva atmosféry sahající do výšky cca 80 km. Teplota zde s přibývající vzdáleností od zemského povrchu klesá, a to o cca 3 °C na 1 km, až na cca -90 °C. V létě je v blízkosti mezopauzy někdy možné pozorovat tzv. světélkující oblaky s velmi jemnou strukturou, které jsou pravděpodobně produktem kondenzace vodní páry.

· mezopauza

Mezopauza je vrstva atmosféry na přechodu mezi mezosférou a termosférou. Teplota je zde cca -90 °C, což je nejméně v celé atmosféře.

· termosféra

Termosféra je vrstva atmosféry sahající do výšky cca 500 km. Teplota zde s přibývající vzdáleností od zemského povrchu stoupá až na cca 1400 °C. Je to také oblast výskytu polárních září ( viz odstavec "Polární záře" ).

· termopauza

Termopauza je vrstva atmosféry na přechodu mezi termosférou a exosférou. Teplota je zde cca 1400 °C.

· exosféra

Exosféra je vrstva atmosféry sahající do výšky cca 40000 km, kde přechází v meziplanetární prostor. Teplota je zde cca 1400 °C.

2. podle stupně ionizace

· neutrosféra

Neutrosféra je vrstva atmosféry sahající do výšky cca 60 km. Vyskytují se zde jen neutrální částice.

· neutropauza

Neutropauza je vrstva atmosféry na přechodu mezi neutrosférou a ionosférou.

· ionosféra

Ionosféra je vrstva atmosféry sahající do výšky cca 40000 km, kde přechází v meziplanetární prostor. Vyskytují se zde jak neutrální částice, tak ionty, které jsou příčinou polárních září ( viz článek "Polární záře" ).

3. podle složení

· homosféra = turbosféra

Homosféra neboli turbosféra je vrstva atmosféry sahající do výšky cca 100 km. Intenzivní turbulentní promíchávání způsobuje rovnoměrné zastoupení jednotlivých plynů v jejích jednotlivých částech s výjimkou vodní páry vyskytující se převážně v troposféře, ozonu vyskytujícího se převážně ve stratosféře a oxidu uhličitého ( viz články "Ozonosféra" a "Skleníkový efekt" ).

· homopauza = turbopauza

Homopauza neboli turbopauza je vrstva atmosféry na přechodu mezi homosférou neboli turbosférou a heterosférou neboli difúzosférou.

· heterosféra = difúzosféra

Heterosféra neboli difúzosféra je vrstva atmosféry sahající do výšky cca 40000 km, kde přechází v meziplanetární prostor. Difúzní rovnováha způsobuje se zvětšující se vzdáleností od zemského povrchu ubývání těžkých plynů - v její dolní části je zastoupen převážně kyslík, ve střední helium a v horní vodík.


SLOŽENÍ ATMOSFÉRY

· tzv. suchá a čistá atmosféra

Tzv. suchá a čistá atmosféra je směs plynů, která obsahuje mimo ty, jejichž objemová a hmotnostní koncentrace je v procentech uvedena v tabulce, amoniak NH3, freony ( halogenderiváty uhlovodíků obsahující v molekule alespoň jeden atom fluoru a alespoň jeden atom jiného halogenu, např. freon 12 - difluordichlormethan - CCl2F2 ), ozón O3, oxidy dusíku NxOy, oxid siřičitý SO2, oxid uhelnatý CO a uhlovodíky ( např. methan CH4 ) ( viz články "Ozonosféra", "Skleníkový efekt" ).

plyn objemová koncentrace hmotnostní koncentrace
N2 78,03 75,47
O2 20,99 23,20
Ar 0,933 1,28
CO2 0,030 0,046
H2 0,01 0,001
Ne 0,0018 0,0012
He 0,0005 0,00007
Kr 0,0001 0,0003
Xe 0,000008 0,00003
Rn 0,000000000000000005 0,00000000000000004

· vodní pára

Objemová koncentrace vodní páry se v atmosféře pohybuje od 0,2 % do 4 %, většinou však kolem 1,3 %.

· tzv. atmosférický aerosol

Tzv. atmosférický aerosol je směs všech kapalných a pevných částic v atmosféře.


OZONOSFÉRA

Ozonosféra je označení pro část atmosféry s relativně vysokým obsahem ozonu, jejíž hranice jsou v podstatě shodné s hranicemi stratosféry. Je nezbytným předpokladem pro existenci života na povrchu Země, protože zabraňuje pronikání ultrafialového slunečního záření o vlnových délkách kratších než cca 290 nm k zemskému povrchu, a tím chrání živé organismy před jeho smrtícími účinky. Obrovská emise freonů používaných v chladicí technice, ve sprejích, v hasicích přístrojích a při výrobě plastů, a oxidů dusíku z letecké dopravy má za následek její narušování - v roce 1985 byla objevena tzv. ozonová díra nad Antarktidou na jižní polokouli, v roce 1995 nad Arktidou na polokouli severní.

POLÁRNÍ ZÁŘE

Polární záře neboli aurory jsou jasné světelné úkazy v ionosféře ve výškách 90 až 1000 km viditelné jako třpytící se červené a zelené útvary pokrývající rozsáhlou část noční oblohy. Vznikají při rekombinaci iontů po dopadu korpuskulárního záření ze Slunce při magnetických bouřích a při zvýšené geomagnetické aktivitě v polárních oblastech, kde podél siločar magnetického pole Země ionty vnikají do atmosféry. Proto jsou v nižších zeměpisných šířkách pozorovány jen výjimečně. Nejčastější bývají v době maxima jedenáctiletého cyklu sluneční aktivity, kdy se na Slunci objevuje velké množství slunečních skvrn. Pokud se polární záře objeví na severní polokouli, bývá označována jako "aurora borealis" - severní polární záře, pokud se objeví na jižní polokouli, bývá označována jako "aurora australis" - - jižní polární záře.


SKLENÍKOVÝ EFEKT

Skleníkový efekt je jev způsobený tím, že vodní páry a skleníkové plyny ( všechny plyny, jejichž molekuly tvoří tři a více atomů, např. amoniak, freony, methan, oxidy dusný, oxid uhličitý, ozón ) zvýšeně propouští krátkovlnné sluneční záření k zemskému povrchu a naopak pohlcují značnou část dlouhovlnného infračerveného záření vyzařovaného zemským povrchem. To způsobuje oteplování nižších vrstev atmosféry. Obrovská produkce skleníkových plynů způsobená spalováním fosilních paliv ( oxid uhličitý ), používáním chladicí techniky, sprejů a hasicích přístrojů a výrobou plastů ( freony ), důlní činností a pěstováním rýže ( methan ), způsobuje zesílení skleníkového efektu. To má za následek zvyšování průměrné teploty na zemském povrchu - v tomto století se zvýšila o 0,6 °C a do poloviny příštího století by se měla zvýšit o dalších 1,5 až 4,5 °C, což může a asi i bude mít za následek tání pevninských ledovců a zaplavování oblastí s malou nadmořskou výškou.

Radioaktivita

21. února 2007 v 20:01 | Bára |  Referáty
Radioaktivita je vlastnost některých atomových jader, samovolně se štěpit za vysílání záření nebo částic a přeměňovat se na jádra jiných prvků.
Radioaktivní prvek je takový, jehož jádra se postupně štěpí.Takový to prvek označujeme jako radionuklid.Nestabilní jsou taková jádra, která mají buď velmi vysoké hmotnostní číslo nebo nepoměr mezi počty protonů a neutronů.
Radionuklidy vyzařují tři druhy jaderného záření a to a b c

Záření alfa je to druh záření emitovaného jádrem radioaktivního atomu.
Jsou to jádra helia složená ze dvou protonů a dvou neutronů, mají relativní atomovou hmotnost 4 a náboj plus 2. Pohybuje se pomalu a má malou pronikavost.

Záření beta jsou to rychle se pohybující částice vysílané radioaktivním jádrem. Je tvořeno proudem elektronů nebo pozitronů a může pronikat materiálem o nízké hustotě nebo malé tloušťce, jako je např. papír.

Záření gama je záření obvykle emitované spolu s částicemi alfa nebo beta z radioaktivního jádra. Má charakter vlnění a má vysokou pronikavost, prochází přes hliníkovou desku a zastaví ho blok olova.

Radioaktivita se využívá např. v lékařství (k léčení zhoubných nádorů nebo k diagnostice chorob některých orgánů),radiouhlíkovém datovaní organických pozůstatků.

Fyzika - Páka

21. února 2007 v 19:59 | Bára |  Referáty
Jednoduché stroje

Páka je každá tyč kolem vodorovné osy. Průsečík osy s pákou se nazývá střed otáčení a značí se O. Vzdálenost středu otáčení O od přímky na, které se znázorňuje působící síla, se nazývá rameno síly. Otáčivý účinek síly na páku nezávisí jen na velikosti a směru působící síly, ale rovněž na ramenu síly. Páky se užívá jako jednoduchého stroje z toho důvodu, že páka může působit na předmět velmi značnými silami, přitom naše vlastní silové působení na páku je mnohem menší. Tento poměr sil záleží na vhodně zvolených velikostech obou ramen sil. Podle toho, kde na páce leží obě ramena sil se páky dělí na jednozvratné páky a dvouzvratné páky.

Jednozvratná Páka
Rovnovážná poloha páky může nastat i v případě, kdy obě síly působící na stejné straně páky od osy otáčení. V tomto případě jsou ramena obou sil na stejné straně od osy otáčení. Působíme-li na delším rameni síly menší silou svisle vzhůru,musí na kratším rameni působit větší síla ovšem svisle dolů, aby byla páka v rovnováze (momenty obou sil se musí rovnat). Tohoto rozdílného silového působení na různě dlouhá ramena sil lze využít např. k přepravě těžkých těles nebo k deformačnímu účinku sil (louskáček).

Dvouzvratná Páka
1. Sil působících na obou stranách od středu otáčení je možné využít např. při zvedání těles. Umístíme-li na kratší rameno síly těleso, bude působit na páku svisle dolů tahová síla tělese a páka bude mít snahu se otáčet kolem osy otáčení. Abychom tomu otáčivému účinku zabránili, musíme působit na druhé (delší) rameno silou, která bude tolikrát menší, kolikrát je toto rameno delší než druhé kratší rameno. Tím se páka dostane do rovnováhy a zůstane v klidu. Vyrovnaly se momenty obou sil vzhledem k ose. Chceme-li toto těleso zvednout (uvést páku do otáčivého pohybu), stačí, abychom změnily moment síly. Můžeme buď změnit (prodloužit) delší rameno, nebo zvětšit působící sílu. Výhodnější je prodloužit rameno síly-působíme stejnou silou, ale její účinek je větší.

Čtečka myšlenek

21. února 2007 v 19:42 | Bára |  Oblíbené stránky
=CVAK= A fakt to funguje!! Postupuj podle pokynů

Kočka-skála

21. února 2007 v 18:44 | Bára |  Obrázky
Hezká skála, hezká.. Jen ji pohladit:-))

Tak to je drsný..

21. února 2007 v 18:38 | Bára |  Obrázky
Nevidíte tam náhodou mužskou hlavu??

Ve vlnách..

12. února 2007 v 18:16 | Bára |  Optické klamy

A přece se točí

12. února 2007 v 18:08 | Bára |  Optické klamy
Pokud se točí, jsi přepracovaný!

Sněžka

9. února 2007 v 17:45 | Bára |  Tak nějak na neurčito:-)
Sněžka, nejvyšší hora ČR ( 1602 m.n.m. myslim ). Kdo tam byl, tak myslím že, ví že tam někdy pěkně fučí. Většinou jsem jela na horu lanovkou a dolů jsem šla pěéšo - což taky není žádná výhra. Sněžka leží v Krkonoších. Krkonoše leží vedle Jizerských hor. A všechno to je na severu Čech

Zimo umoudři se!

9. února 2007 v 17:25 | Bára
No tak nějak takhle to vypadala minulý rok na začátku ledna. Už se mi chce lyžovat jenže sníh nikde. Kdo by chtěl na lyže nebo na snowboard mi napište komentík. Bude to něco jako přemlouvání počasí, aby se umoudřilo a aby byla zima jak se patří:-)

Counter strike source

9. února 2007 v 17:09 | Bára |  Cheaty a nějaké návody do her
 • noclip - procházení stěnami
 • notarget - boti vás nevidí
 • bot_add - přidá bota
 • bot_add_t - přidá bota k T
 • bot_add_ct - přidá bota k CT
 • bot_difficulty 50 - inteligence botů (maximálně 50)
 • bot_all_weapons - boti používají všechny zbraně
 • bot_allow_pistols 1/0 - boti používají/nepou­žívají pistole
 • bot_allow_gre­nades 1/0 - boti používají/nepou­žívají granáty
 • bot_allow_rifles 1/0 - boti používají/nepou­žívají Rifles guns
 • bot_allow_sub­machine_guns 1/0 - boti používají/nepou­žívají Submachine guns
 • bot_allow_snipers 1/0 - boti používají/nepou­žívají Sniperky
 • bot_allow_shot­guns 1/0 - boti používají/nepou­žívají Brokovnice
 • bot_allow_machi­ne_guns 1/0 - boti používají/nepou­žívají Machinegun
 • bot_kick (jméno bota) - vyhodí bota
 • bot_kill (jméno bota) - zabije bota
 • bot_knives_only 1 - boti používají pouze nože